DHKT

Công nhận kết quả đạt yêu cầu KNM-K29 (30) học viên

18/06/2018

Công nhận kết quả đạt yêu cầu KNM-K29 (30) học viên - Xem và tải về tại đây

 


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: nntuankh@yahoo.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com