DHKT

Danh sách lớp và Kế hoạch Dạy học, đánh giá chéo các lớp KNM-K30

19/06/2018

1. KH Dạy học và đánh giá chéo các lớp KNM-K30 - Xem và tải về tại đây

2. Tải danh sách các lớp về tại đây


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: nntuankh@yahoo.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com