DHKT

Liên hệ Trung tâm Phục vụ HSSV (Ký túc xá)

30/11/2017

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HSSV (KÝ TÚC XÁ) TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

1. Trần Quang Nên - Phó trưởng phòng công tác chính trị (Giám đốc Trung tâm)  - 0913.434.113 - onnhuphuong@gmail.com

2. Nguyễn Thị Hương Giang - Nhân viên - 0975.178.346 - huonggiang69tv@gmail.com

3. Phạm Thị Thảo - Nhân viên - 0905.733.129 -

4. Lê Thạnh - Tổ trưởng bảo vệ - 0935.120.039

5. Công an Phường Hòa Khánh Bắc: 0236.3.738.113

6. Công an Quận Liên Chiểu: 0236.3.841.563