DHKT

Giới thiệu chi bộ Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/03/2020

GIỚI THIỆU CHI BỘ QUẢN TRỊ - TÀI VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2020, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG


Chi bộ Quản trị - Tài vụ được thành lập ngày 8/1/2020 theo quyết định số 09/QĐ/ĐU của Đảng ủy Nhà trường về việc sát nhập chi bộ Quản trị và chi bộ phòng Tài vụ với tên chi bộ mới là chi bộ Quản trị - Tài vụ. Đảng viên trong chi bộ là biên chế từ 03 đơn vị là: Phòng Tài Vụ, Phòng Quản trị, Trung tâm Thông tin Học liệu Thư viện Điện tử.

Tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2020, Chi bộ Quản trị - Tài vụ có 11 đảng viên chính thức (03 đ/c là nữ) với trình độ từ đại học trở lên, trong đó 02 đồng chí có trình độ tiến sĩ. Hiện nay Chi bộ đang hướng dẫn 01 quần chúng ưu tú sớm gia nhập hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ lãnh đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao về trên những lĩnh vực sau: tham mưu và kiểm tra giám sát hoạt động tài chính - kế toán; thực hiện mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản trong nhà trường; Hỗ trợ công tác thông tin truyền thông và quản lý thư viện trong nhà trường; công tác y tế - vệ sinh môi trường trong học đường và công tác phòng cháy chữa cháy.Các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 13/3/2020, Đại hội chi bộ Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu ra chi ủy và các chức danh:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Đông - Bí thư

2. Đồng chí Nguyễn Văn Nhường - Phó bí thư

3. Đồng chí Huỳnh Thanh Tân - Ủy viên