DHKT

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019

02/03/2019

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Sáng ngày 2/03/2019, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Minh Khoa, giảng viên Học viện chính trị khu vực III (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị


Hội nghị đã được nghe báo cáo viên Nguyễn Minh Khoa giới thiệu những nội dung cơ bản của chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, chuyên đề có hai phần, gồm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí báo cáo viên Nguyễn Minh Khoa giới thiệu những nội dung cơ bản của chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019

Đại biểu dự Hội nghị


Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã phổ biến những nội dung cơ bản chính của Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Nghị quyết số 36-NQ/TW “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phổ biến truyền đạt nội dung chính các chuyên đề tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Đảng viên, cán bộ công nhân viên nhà trường cần nắm bắt những nội dung, vận dụng để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; các cấp ủy Đảng có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở chi bộ mình.

Tin bài: Đặng Trọng Thanh