DHKT

4 Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm học 2017 - 2018

07/01/2019

04 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch - Đà Nẵng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm học 2017 - 2018.

 

 Sáng 6/1/2019, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức mít tinh kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam, đồng thời, tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2018 - 2019.

 

Sinh viên Võ Doãn Cường, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố từ lãnh đạo Thành đoàn Đà NẵngTrường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng có 04 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt trong số 82 sinh viên được công nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố Đà Nẵng năm học 2017 - 2018 gồm:

1. Sinh viên Võ Doãn Cường - Lớp Kế toán tổng hợp 4 - 16

2. Sinh viên Nguyễn Ngọc Phương - Lớp Quản trị Khách sạn 4 - 16

3. Sinh viên Phạm Minh Mây - Lớp Quản trị Khách sạn 1 - 16

4. Sinh viên Nguyễn Thị Như Anh - Lớp Quản trị Khách sạn 3 - 16


Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” với các nội dung: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt đã diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa trong các cấp bộ Hội và lực lượng Hội viên.

Quá trình thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, hội nhập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

 


TIN LIÊN QUAN