DHKT

Cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham dự lớp bồi dưỡng thực thi nhiệm vụ, công vụ năm 2018

30/10/2018

Hình ảnh cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham dự lớp bồi dưỡng thực thi nhiệm vụ, công vụ năm 2018


Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 30/10/2018 tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Tourane Đà Nẵng, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ KT-KH đã tổ chức Lớp bồi dưỡng thực thi nhiệm vụ, công vụ cho học viên là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu Tư phát biểu khai giảng tại lớp học.

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng với sự góp mặt của 20 học viên là cán bộ giảng viên, chuyên viên tham gia lớp học trong thời gian 03 ngày từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2018 với 04 chuyên đề: Kỹ năng tham mưu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; Kỹ năng quản lý xung đột và giải quyết mâu thuẫn nơi công sở; Kỹ năng đánh giá công chức, viên chức; Kỹ năng động viên và tạo động lực cho công chức, viên chức.

Ths. Ngô Văn Giang - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm bồi dưỡng cán bộ KT-KH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại lớp học


Đây là chương trình đào tạo rất thiết thực nhằm góp phần năng cao kỹ năng, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan cho cán bộ, giảng viên nhà trường nói riêng và cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc bộ Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung.

Tin, ảnh: Đặng Trọng Thanh


MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Ths. Ngô Văn Giang với chuyên đề 1: Kỹ năng tham mưu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ

Học viên các nhóm trình bày vấn đề trong kỹ năng tham mưu