DHKT

Lịch học tập chính trị đầu khóa đợt 1 cho SV Cao đẳng năm học 2018-2019

10/08/2018

Lịch học tập chính trị đầu khóa đợt 1 cho SV Cao đẳng năm học 2018-2019.


Các bạn thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển online tại địa chỉ: http://daotaocep.edu.vn:82/Home/dangkyonline.aspx

Sau khi đăng ký online, thí sinh chuẩn bị thủ tục giấy tờ và đến trường nộp trong thời gian sớm nhất để được xếp lớp và học cùng các bạn.

 

1. Lịch học tập chính trị đầu khóa đợt 1 cho SV Cao đẳng năm học 2018-2019 - khối sáng - Xem và tải về tại đây


 

2. Lịch học tập chính trị đầu khóa đợt 1 cho SV Cao đẳng năm học 2018-2019 - khối chiều - Xem và tải về tại đây