DHKT

Sinh viên cao đẳng chính quy khóa tuyển 2017 nhà trường bước vào kỳ học giáo dục quốc phòng - an ninh 2018

09/07/2018


​Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, 464 sinh viên cao đẳng chính quy khóa tuyển năm 2017 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đã tham gia học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2018 vào sáng 9-7-2018 tại Trường

Môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh là môn học điều kiện; kết quả đánh giá môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên.

Môn học diễn ra từ ngày 9/7/2018 đến 22/7/2018, Môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh nhằm giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Đặng Trọng Thanh


MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Sinh viên học tập trong hội trường số 1

Sinh viên học thực hành tại sân trường