DHKT

Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng với chương trình Mizuiku - Em yêu nước sạch" năm 2018

26/06/2018

Trong hai ngày 23,24/6/2018, Đoàn Thanh Niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng đã tham gia khóa huấn luyện TOT cho tình nguyện viện trong chương trình Mizuiku - Em yêu nước sạch" năm 2018  tại Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.

Khóa tập huấn được tổ chức bởi Suntory PepsiCo Việt Nam, tập đoàn Suntory, phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam với sự tham gia của 30 đoàn viên thanh niên trong đó có 08 đoàn viên thanh niên đến từ Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng .

Thông qua nội dung bài giảng với các chủ đề và thực hành của Khóa tập huấn, các đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đã được củng cố các kiến thức về tài nguyên nước, hiện trạng, cách tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời nâng cao năng lực của mình trong việc hướng dẫn, giảng dạy thiếu nhi về tiết kiệm, bảo vệ môi trường và nguồn nước tại các địa bàn mà Đoàn trường sẽ đi tình nguyện trong dịp hè 2018.

Tin bài: Đặng Trọng Thanh


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN

Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham dự tập huấn