DHKT

Thông báo Vv Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng năm 2020

11/11/2020

Thông báo Vv Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng năm 2020

Xem và tải về thông báo tuyển dụng

Xem và tải về Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển