DHKT

TT. ĐỐI NGOẠI- KH Số 433 Vv Tổ chức Chương trình hướng nghiệp, tuyển dụng lúc 8h ngày 06.9.2019

05/09/2019

TT. ĐỐI NGOẠI- KH Số 433 Vv Tổ chức Chương trình hướng nghiệp, tuyển dụng lúc 8h ngày 06.9.2019 cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng