DHKT

Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2019

02/09/2019

Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2019

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1986

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT II-2019

Ngày nhận bằng: 06/9/2019

Ngày làm thủ tục nhận bằng: 04-05/09/2019

Bước 1. Sinh viên nộp lệ phí nhận bằng tốt nghiệp tại phòng TÀI VỤ (Phòng 107 - Nhà A).

Bước 2. Sinh viên đến phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 101 – NHÀ B) nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, nộp phiếu thu, ký tên vào sổ phát bằng Tốt nghiệp, nhận số thứ tự, nhận bảng điểm Tốt nghiệp. (SV NHỚ MANG THEO THẺ SINH VIÊN HOẶC GIẤY CHỨNG MINH HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE…)

Lưu ý: Sinh viên giữ số thứ tự để nhận áo quần cử nhân và chổ ngồi vào ngày phát bằng

Bước 3. Sinh viên  gặp Cô Vân (Tại phòng Quản lý Đào tạo) nhận áo cử nhân, sinh viên nộp 300,000đ (ba trăm nghìn đồng) để đặt cọc tiền áo quần, số tiền này sinh viên được nhận lại khi trả áo cử nhân. (Nếu sinh viên làm mất hoặc làm hỏng áo cử nhân thì phải bồi thường 300,000đ/1 bộ, hỏng mũ: 50.000/1 cái, mất khăn: 50.000/1 cái)

Bước 4. Ngày phát bằng tốt nghiệp (06/9/2019) Sinh viên đến Hội trường 2 NHÀ E – Tầng 9 (Giảng đường 9 tầng) vào lúc 7h15, ngồi đúng theo số thứ tự đã được nhận trước đó tương ứng với số ghế trong Hội trường. Nhà trường không chịu trách nhiệm phát sai bằng khi Sinh viên ngồi không đúng số thứ tự ghế được phát. Số ghế nào trống (không có sinh viên ngồi) nhà trường sẽ rút lại bằng, không phát vào ngày làm lễ trao bằng.

Sinh viên có mặt tại Hội trường 2 nhà E lúc 07 giờ 15 phút

Bước 5. Nhận bằng: Sinh viên lên sân khấu nhận bằng lần lượt đi theo số thứ tự (số thứ tự đã nhận khi làm thủ tục trước đó), nhận bằng xong, quay trở lại ghế ngồi của mình trong trật tự cho đến khi kết thúc buổi trao bằng.

Bước 6. Sinh viên quay trở lại phòng Quản lý Đào tạo trả lại áo cử nhân trước 16h00 ngày 06/9/2019 và nhận lại sô tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) đã đặt cọc trước đó./.

                                                                        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO