DHKT

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ II (2019-2020)

30/12/2019

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ II (2019-2020) - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=19&key_=2005

Phòng Quản lý đào tạo thông báo: Hiện nay Phòng Quản lý Đào tạo không còn mở lớp các môn học cho  khoá 16 về trước, vì vậy Sinh viên nào (Thuộc khoá 16 về trước) có nhu cầu học lại hoặc học cải thiện điểm trong học kỳ II năm học 2019-2020, làm đơn gửi Phòng Quản lý Đào tạo từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 13/01/2020.

Đối với các bạn sinh viên khoá 17 về sau nếu có nhu cầu đăng ký học cải thiện hoặc học lại vào http://daotao.cep.edu.vn/  Đăng nhập vào tài khoản cá nhân để đăng ký. Thời gian đăng ký từ 06/01/20120 đến hết ngày 13/01/2020 (trường hợp các môn không mở lớp, nếu số lượng sinh viên có nhu cầu học >=30 nhà trường sẽ xem xét giải quyết mở lớp, (sinh viên lập danh sách, viết đơn gửi về phòng Đào tạo trước ngày 13/01/2020)) .

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ CVHT (GVCN) để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.