DHKT

Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham dự Lễ phát động chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” 2019

03/06/2019

Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng tham dự Lễ phát động chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” năm 2019


Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2019, sáng ngày 02/6/2019, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã tham dự Lễ phát động chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè và Ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa” năm 2019 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức tại Công viên 29/3, thành phố Đà Nẵng.

Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động


Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch tình nguyện hè diễn ra từ ngày 02/6 – 31/8/2019, trên địa bàn các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, 02 tỉnh của nước CHDCND Lào.

Năm nay, chiến dịch hè sẽ được tổ chức rộng khắp, mang tính hiệu quả, thiết thực, an toàn, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tập trung theo từng lĩnh vực cụ thể và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng thanh niên. Góp phần tăng cường sự đoàn kết và tập hợp thanh niên; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và thanh niên trong xã hội.

Tin bài: Đặng Trọng Thanh