DHKT

KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT II-2019

09/08/2019

THÔNG BÁO VV KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT II-2019

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1982

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt II năm 2019, thời gian phát bằng đợt II vào ngày 06/9/2019 (thứ 6), thời gian làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp: 4,5/9/2019 (thứ 4 và thứ 5).  Dưới đây là danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp, các bạn xem có thông tin gì sai sót hoặc thiếu thì phản hồi gấp về phòng Quản lý Đào tạo

(gặp thầy Huỳnh Lợi: Facebook: https://www.facebook.com/huynh.loi.758, Zalo/Viber: 0941550868, SĐT: 0941550868) trước ngày 17/8/2019.

Đối với các bạn học thừa tín chỉ nếu có nhu cầu xoá các môn điếm thấp thì lên Phòng Quản lý Đào tạo (gặp thầy Huỳnh Lợi) để được xử lý.

Trường hợp các bạn đủ điều kiện về điểm nhưng thiếu chứng chỉ đầu ra, phòng Đào tạo sẽ nhận bổ sung cho đến ngày 05/8/2019.

Đối với các bạn thiếu điểm, hoặc chưa đủ số tín chỉ tích luỹ để ra trường (khoá 15 về trước và ngành Tiếng Anh khoá 16: 94 Tín chỉ, Khoá 16 các ngành còn lại: 104 Tín chỉ) liên hệ Cố vấn học tập để được hướng dẫn đăng ký.

Đối với trường hợp các bạn sinh viên khoá 13 về trước nếu không đủ điều kiện xét TN trong đợt này nhà Trường sẽ làm quyết định buộc thôi học do quá thời gian học tập tại trường.

Trân trọng Thông báo./.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

--------

Lưu ý:

-          Trong danh sách gửi kèm theo: Các loại chứng chỉ đã có  ký hiệu là : True

-          Các loại chứng chỉ chưa có  ký hiệu là: False

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỂM TÍCH LUỸ ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT II/2019 (File đính kèm này có 3 Sheets, Sheet 1 (Đủ Điều kiện xét TN đợt 2) Sheet 2 (Thiếu chứng chỉ đầu ra – đã đủ Điều kiện Điểm) và Sheet 3 (Chưa đủ điều kiện Điểm – Các bạn có tên trong sheet này cần liên hệ Cố vấn học tập để được hướng dẫn đăng ký học lại, cải thiện).

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH