DHKT

Khóa học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2019 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

09/08/2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, 586 sinh viên cao đẳng chính quy khóa tuyển năm 2018 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã tham gia học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2019 từ ngày 03/8 đến ngày 11/8/2019 tại trường.

Sinh viên học tập trong hội trường số 1


Môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh là môn học điều kiện; kết quả đánh giá môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên.

 

 

Sinh viên tập thực hành băng bó, cứu thương

Môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh trang bị cho sinh viên những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Đặng Trọng Thanh