DHKT

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên Cao đẳng khoá vào trường năm 2017 (Khoá 17) và 2018 (Khoá 18)

09/07/2019

 

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể sinh viên Cao đẳng khoá vào trường năm 2017 (Khoá 17) và 2018 (Khoá 18) Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2019-2020 ở file đính kèm.

Chi tiết: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1979

Thời gian bắt đầu học Học Kỳ I: 12/08/2019.

Trân trọng./.

CLICK ĐỂ XEM TKB HỌC KỲ I KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2017

CLICK ĐỂ XEM TKB HỌC KỲ I KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2018