DHKT

Trung tâm Tin học Bách Khoa thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng CNTT CƠ BẢN – NÂNG CAO 12/01/2020.

08/01/2020

Trung tâm Tin học Bách Khoa thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng CNTT CƠ BẢN – NÂNG CAO 12/01/2020.
* Thời gian thi: Sáng ngày 12/01/2020. Mỗi buổi có 02 ca thi và mỗi thí sinh chỉ thi trong 01 ca của 01 buổi nên các bạn xem kỹ lịch thi
* Nếu có gì thắc mắc thí sinh liên hệ email: hoangvd.it@dut.udn.vn, hoặc SĐT: 0906.477.283
----------------------------------------------------------------
 Danh sách thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1ipuRaXVpEja6tnZljAPC0PmmQuyfPfRe/view?usp=sharing

 Danh sách thi nâng cao: https://drive.google.com/file/d/1ywygchOTm2qTmY0W58j2CmrU5iYIlIDx/view?usp=sharing

 Nội quy và hướng dẫn thi:  https://drive.google.com/file/d/1Clcg4L3lAYlLAVDkhNxR13g5m9JKuYte/view?usp=sharing