DHKT

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2018-2019(10/06/2019)

10/06/2019

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên trong toàn Trường Danh sách thi học kỳ II năm học 2018-2019 ở file đính kèm!

Chi tiết: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=1975

Trân trọng./.

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI CUỐI KỲ II KHOÁ 2017

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH KỲ II KHOÁ 2018

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI CÁC LỚP CÓ TUẦN HỌC T(8-22)