DHKT

CÔNG ĐOÀN-TB Số 10 Vv Đăng ký khám sức khỏe định kỳ năm 2019 (cập nhật file excel đăng ký danh mục khám)

29/05/2019

TB mới Vv Đăng ký khám sức khỏe định kỳ năm 2019 (cập nhật file excel đăng ký danh mục khám) của Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

1. Tải về bản báo giá các danh mục khám sức khỏe

2. Tải file excel đăng ký danh mục khám sức khỏe (danh cho các đơn vị)

File excel đăng ký danh mục khám bệnh, các đơn vị gửi về lequochuy.87dn@gmail.com trước ngày 7/06/2019