DHKT

CV Số 1001 Vv Mời tham dự Ngày hội việc làm cho Sinh viên tại 48 Cao thắng từ 7h30 – 16h30 ngày 20/4/2019 (Thứ Bảy)

20/04/2019

CV Số 1001 Vv Mời tham dự Ngày hội việc làm cho tất cả sinh viên bao gồm cả Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tại 48 Cao thắng (Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật) từ 7h30 – 16h30 ngày 20/4/2019 (Thứ Bảy)


Thực hiện Kế hoạch số 6630/KH-UBND ngày 04/8/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình “có việc làm” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006 của UBND thành phố ban hành Đề án tổ chức Chợ việc làm định kỳ;

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng ra trường trong năm 2019, sinh viênvà người lao động trên địa bàn thành phố có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm việc làm và định hướng việc làm trong tương lai;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đại học Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm Sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2019” với những nội dung sau:

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 7h30 – 16h30 ngày 20/4/2019 (Thứ Bảy)

- Địa điểm: Khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng

       Số 48 đường Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Các hoạt động chính của Ngày hội

1. Tổ chức khảo sát, thu thập phiếu đăng ký tìm việc làm;

2. Tổ chức tư vấn, tuyển dụng đối với sinh viên và người lao động có nhu cầu tìm việc làm trên cơ sở phiếu đăng ký tìm việc làm;

3. Thông tin đăng ký tuyển dụng; tổ chức tuyển dụng lao động, thông tin ngành nghề đào tạo và tư vấn cho người lao động;

4. Thông qua Ngày hội việc làm tạo điều kiện cho sinh viên, người lao động có nhu cầu tìm việc và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động gặp gỡ, tư vấn, trao đổi những thông tin có liên quan;

5. Cung cấp thông tin chương trình đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động;

6. Cấp phát miễn phí phiếu đăng ký tìm việc làm và phiếu đăng ký tuyển dụng, hướng dẫn viết đơn xin việc cho người lao động;

Chương trình có sự tham gia tuyển dụng của hơn 50 doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực hoạt động với tổng số việc làm cần tuyển trên 10.000 vị trí ở nhiều trình độ khác nhau.

Đại học Đà Nẵng thông báo đến rộng rãi các bạn sinh viên, đặc biệt các bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2019 biết và đến ứng tuyển.

 

* Xem thông tin và đăng ký tại các link dưới đây:

- Link đăng ký tìm việc làm

- Link danh sách các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng