DHKT

Thông báo Vv Nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 01.5.2019

15/04/2019

Thông báo Vv Nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 01.5.2019 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng