DHKT

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 23-24/3/2019

28/03/2019

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 23-24/3/2019 của sinh viên Trường


KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 23.24/03/2019

* Kết quả thi cơ bản:  https://drive.google.com/file/d/1M5nQRy4Kqa0_-jwogVEoPAZuFJRT-p8N/view?usp=sharing

 
Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 31/03/2019