DHKT

Thông báo danh sách dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 23.24/03/2019

21/03/2019

Danh sách dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 23.24/03/2019 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

--------
Trung tâm Tin học Bách Khoa thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng CNTT Cơ bản tháng 03/2019.
* Thời gian thi: Ngày 23.24/03/2019.
Mỗi thí sinh chỉ thi 01 buổi nên các bạn xem kỹ lịch thi
* Nếu có gì thắc mắc thí sinh liên hệ email: hoangvd.it@dut.udn.vn.
👉 Danh sách thi cơ bản:  https://drive.google.com/file/d/1DDm3OGghF0b9c66Y4oTkyShskZDd7jzo/view?usp=sharing
👉 Danh sách thi nâng cao:  https://drive.google.com/file/d/15MP1EwqR7mrQkoorkhxMwFzpg35cCLiJ/view?usp=sharing
👉Hướng dẫn thi: https://drive.google.com/file/d/1KllCTswiU12_lb7Hw4LYEMu3gId79zsy/view?usp=sharing