DHKT

Nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

08/03/2019

Nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019. Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=26&key_=1967

Để đảm bảo cho việc thu học phí kịp thời và đúng quy định, Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến các em sinh viên có tên trong Danh sách đính kèm dưới đây nộp học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 tại phòng Tài vụ của Nhà trường (Phòng 107) trước ngày 15/3/2019 (Riêng các sinh viên  học môn thay thế khoá luận có tuần học T(2-8) có lịch thi từ ngày 11/3/2019 phải hoàn thành Học phí trước ngày 09/03/2019 để được dự thi các môn học Thay thế khoá luận)
Yêu cầu SV thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này. Sau thời hạn kể trên, sinh viên nào chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo quy định, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ cấm thi các môn sinh viên đã đăng ký, huỷ kết quả học tập trong kỳ và thực hiện các kỷ luật khác theo quy định.

Tải danh sách