DHKT

Kiểm tra thông tin trước khi xét tốt nghiệp đợt 1 -2019

30/01/2019

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019, dự kiến phát bằng đợt 1 vào ngày 28/2/2019 (thứ 5).  

Chi tiết xem tại trang Đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1964

Các bạn sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp kiểm tra chuẩn đầu ra trên trang cá nhân nếu thiếu chứng chỉ thì nộp về phòng Quản lý Đào tạo (cô Loan) trước ngày 31/01/2019

Các trường hợp nộp chứng chỉ đầu ra sau ngày 30/1/2019 sẽ không được xét TN vào đợt 1.

Dưới đây là danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp, các bạn xem có thông tin gì sai sót hoặc thiếu thì phản hồi gấp về phòng Quản lý Đào tạo (gặp thầy Huỳnh Lợi: Facebook: Huynh Loi, Zalo: 0941550868, SĐT: 0941550868).

Đối với các bạn học thừa tín chỉ nếu có nhu cầu xoá các môn điếm thấp thì lên Phòng Quản lý Đào tạo (gặp thầy Huỳnh Lợi) để được xử lý.

Trân trọng Thông báo!

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Lưu ý:

-          Trong danh sách gửi kèm theo: Các loại chứng chỉ đã có  ký hiệu là : True

-          Các loại chứng chỉ chưa có  ký hiệu là: False

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỂM TÍCH LUỸ ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT I/2019 (File này có 2 Sheets, Sheet 1 Danh sách đủ điều kiện xét Tốt nghiệp, Sheet 2 danh sách Sinh viên còn thiếu các loại chứng chỉ đầu ra).

Click để xem Danh sách dự kiến xét TN Đợt I/2019