DHKT

KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 20/01/2019

24/01/2019


KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 20/01/2019


* Kết quả thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1aCA2h0W7z-Dm6BRDHE9JyFDoS27FSlQS/view?usp=sharing

 


Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 25/01/2019.