DHKT

TT. ĐT &BDCB-QĐ Số 51 Vv Cấp chứng chỉ Tiếng Anh cấp độ B (18) học viên đợt thi ngày 5/1/2019

23/01/2019

TT. ĐT &BDCB-QĐ Số 51 Vv Cấp chứng chỉ Tiếng Anh cấp độ B cho 18 học viên đợt thi ngày 5/1/2019.