DHKT

Thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng CNTT Cơ bản tháng 01/2019

18/01/2019
Thông báo danh sách dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 20 tháng 1 năm 2019
 
Trung tâm Tin học Bách Khoa thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng CNTT Cơ bản tháng 01/2019.
* Thời gian thi: Ngày 20/01/2019
* Nếu có gì thắc mắc thí sinh liên hệ email: hoangvd.it@dut.udn.vn.