DHKT

Kế hoạch đăng ký học kỳ II năm học 2018-2019

08/01/2019

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=19&key_=1949

 

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường tổ chức cho sinh viên hệ chính quy học theo học chế tín chỉ đăng ký các học phần của học kỳ II năm học 2018 - 2019. Quy trình và thời gian đăng ký được thực hiện theo lịch sau: 

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Đối tượng

1

Từ 14h00 12/12/2018 đến hết ngày 17/12/2018

Sinh viên đăng ký trực tuyến tại website: daotaocep.edu.vn

Tất cả sinh viên (Khoá 16 về trước), SV đăng ký TTTN trong thời gian này.

2

Từ 18/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018

Phòng Quản lý đào tạo tiến hành xử lý dồn lớp, hủy lớp học phần sau đăng ký lần 1

 Phòng QLĐT

3

Từ 21/12/2018 đến hết ngày 27/12/2018

Sinh viên kiểm tra và đăng ký bổ sung sau xử lý lần 1, Đăng ký khoá luận Tốt nghiệp trong thời gian này. (SV phải đăng ký TTTN mới đăng ký được môn Thay thế khoá luận)

Tất cả sinh viên (khoá 16 về trước)

4

Từ ngày 28/12/2018 đến 04/01/2019

Phòng Quản lý đào tạo xử lý sau đăng ký lần 2, tiếp nhận đề nghị mở lớp nếu sinh viên có nhu cầu.

Sinh viên có nhu cầu mở lớp có đơn nộp về Phòng QLĐT trong thời gian này 

5

Từ 05/01/2019

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu chính thức của cá nhân tại tài khoản cá nhân tại website:daotaocep.edu.vn

Tất cả sinh viên (khoá 16 về trước)

6

Từ 07/01/2019 đến 09/01/2019

Phòng Quản lý đào tạo tiếp nhận xử lý: xin hủy lớp học phần, đăng ký bổ sung vào lớp học phần của sinh viên (lưu ý: không chuyển đổi lớp học phần)

SV có đơn xin huỷ, đăng ký học phần (Mỗi SV chỉ được giải quyết 1 lần duy nhất) 

 

Lưu ý: SINH VIÊN PHẢI ĐỌC KỸ PHẦN NÀY TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

1. Sinh viên cần kiểm tra kỹ lộ trình, tham khảo ý kiến GVCN/CVHT trước khi chọn học phần đăng ký cho phù hợp để đảm bảo tiến độ học tập.

2. Sau thời hạn đăng ký, yêu cầu sinh viên nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài vụ trước ngày 07/02/2019. Những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí trong thời gian trên mà không có lý do chính đáng sẽ bị hủy tên trong lớp học phần của học kỳ và chịu hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

3. Thời gian bắt đầu học Học kỳ II năm học 2018-2019: Từ ngày 07/01/2019

4. Trong thời gian đăng ký nếu có thắc mắc, yêu cầu sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý đào tạo (Phòng 101, NHÀ A– gặp Thầy Huỳnh Lợi) để được hướng dẫn, xử lý. Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Bộ môn thông báo cho các Cố vấn học tập (giảng viên chủ nhiệm) thuộc Khoa/Bộ môn quản lý, sinh viên các lớp hệ chính quy học theo học chế tín chỉ nội dung của thông báo này.

5. Đối với sinh viên  KHOÁ VÀO TRƯỜNG NĂM 2017, 2018, Phòng QLĐT sẽ ép cứng thời khoá biểu, sinh viên không cần phải đăng ký.

6. Sinh viên khoá vào Trường năm 2017 có nhu cầu học lại (những môn bị F sau khi đã được thi lại) hoặc học cải thiện, liên hệ Phòng QLĐT để được hướng dẫn đăng ký từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019.

Trân trọng./.

                                                              PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                                                                                              Trưởng Phòng

 

 

                                                                                                    Ths.Nguyễn Thị Thu Hằng