DHKT

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ I NĂM 2018 - 2019 CÁC LỚP KHOÁ VÀO TRƯỜNG NĂM 2018

08/01/2019

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1946

 

 Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên khoá vào trường năm 2018 Danh sách thi cuồi Kỳ I năm học 2018 - 2019 ở file đính kèm - Tải về

Trân trọng./.


TIN LIÊN QUAN