DHKT

Kế hoạch khai giảng, ôn thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản năm 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

03/01/2019

Kế hoạch khai giảng, ôn thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản năm 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ


TIN LIÊN QUAN