DHKT

TT.ĐT&BDCB-QĐ Số 888 Vv Công nhận kết quả đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm khóa K33, K34 (132) học viên

24/12/2018

TT.ĐT&BDCB-QĐ Số 888 Vv Công nhận kết quả đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm khóa K33, K34 (132) học viên

 

 


TIN LIÊN QUAN