DHKT

KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 25/11/2018

28/11/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 25/11/2018

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 02/12/2018.