DHKT

Thông báo danh sách dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 25 tháng 11 năm 2018

22/11/2018

Thông báo danh sách thí sinh trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 25 tháng 11 năm 2018:

Nếu có gì thắc mắc thí sinh liên hệ email: hoangvd.it@dut.udn.vn