DHKT

KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 21/10/2018

25/10/2018
KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 21/10/2018]
 
 
Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 28/10/2018.