DHKT

Thông báo danh sách thí sinh trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 10 - 2018.

18/10/2018

Thông báo danh sách thí sinh trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 21 tháng 10 năm 2018: Tải về

Nếu có gì thắc mắc thí sinh liên hệ email: hoangvd.it@dut.udn.vn