DHKT

Thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng CNTT Cơ bản – Nâng cao tháng 9/2018.

19/09/2018

Thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng CNTT Cơ bản – Nâng cao tháng 9/2018.
Thời gian thi: Ngày 22 và 23/9/2018

👉 Danh sách thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1Q56egxi5XtQC4jmO9q0pkKbr_yGTRZHa/view

👉 Danh sách thi nâng cao: https://drive.google.com/file/d/1lnim3FA9fUYaKURIlqMTQMKA0U28hvdv/view

👉 Hướng dẫn thi thử 01 đề: https://drive.google.com/file/d/1tCy89Lcq5282vhgHCPaXPZDIQJR11rZj/view

Nếu có gì thắc mắc thí sinh liên hệ email: hoangvd.it@dut.udn.vnTIN LIÊN QUAN