DHKT

KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN – NÂNG CAO 21.22/7/2018

25/07/2018

KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN – NÂNG CAO 21.22/7/2018

* Kết quả thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1Mt_1TFvIOIHlFuOT9Sqcmr9PzrqvvgsN/view?usp=sharing

* Kết quả thi nâng cao: https://drive.google.com/file/d/1x8pDOmW04l8dyIM3Jird498mk6nmSzUZ/view?usp=sharing

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước ngày 29/7/2018.