DHKT

Danh sách và thời gian thi sát hạch CC ứng dụng CNTT 7/2018

19/07/2018
Thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng Cơ bản – Nâng cao tháng 7/2018.
Thời gian thi: Ngày 21 và 22/7/2018
 
 
 
Nếu có gì thắc mắc thí sinh liên hệ email: hoangvd.it@dut.udn.vn.