DHKT

Quyết định Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng năm 2018- đợt 2

15/08/2018

1. Quyết định Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng năm 2018- đợt 2 - Xem và tải danh sách đầy đủ về tại đây

2. Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng năm 2018 đợt 2 bổ sung - Xem và tải danh sách đầy đủ về tại đây

3. Quyết định khen thưởng Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc - Xem và tải về tại đây

2. Xem hướng dẫn thủ tục nhận bằng tại đây: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1933


Quyết định Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng năm 2018- đợt 2 - Xem và tải danh sách đầy đủ về tại đây


2. Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng năm 2018 đợt 2 bổ sung - Xem và tải danh sách đầy đủ về tại đây

 


Quyết định khen thưởng Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc - Xem và tải về tại đây