DHKT

Tuyển sinh Thạc sĩ chính sách công năm 2018 của Học viện chính sách và phát triển học tại địa điểm Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

10/05/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NĂM 2018

Được sự đồng ý của Học viện Chính sách và Phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về việc phối hợp tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công đợt 1 năm 2018 tại Đà Nẵng, nay Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau:

1. Ngành đào tạo: Chính sách công (40 chỉ tiêu)

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp;

- Tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện.

3. Môn thi tuyển sinh: Kinh tế học, Những vấn đề cơ bản về Chính sách công và Tiếng Anh.

4. Phương thức và địa điểm học:

- Phương thức học: Học tập trung theo kỳ ngoài giờ hành chính (Tối thứ 6, ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật).

- Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng.

5. Thời gian phát hành hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển sinh:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 15/5/2018

- Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 06/6/2018

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 08/6/2018 đến ngày 01/7/2018

- Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến ngày 07 - 08/7/2018

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ - Trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng, 143–Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. ĐT: 0236.3.732.322, Di động: 0914.026.326 (Mr. Tuấn), 0905.169.566 (Mr.Châu).

Trân trọng thông báo!


Học viện chính sách và phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tuyển sinh Thạc sĩ chính sách công năm 2018, địa điểm học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng. 143 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng.

 

 

Chi tiết liên hệ:

  • Khoa Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ -  Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
  • Điện thoại: 02363 732 322 - 0914 026 326 (Mr Tuấn) - 0905.169.566 (Mr.Châu)
  • Email: nntuankh@yahoo.com