DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP PHỤ ĐẠO TIẾNG TRUNG MIỄN PHÍ (BUỔI CHIỀU)

28/03/2018

TRUNG TÂM ĐỐI NGOẠI - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO: MỞ LỚP PHỤ ĐẠO TIẾNG TRUNG MIỄN HỌC PHÍ (BUỔI CHIỀU)

Nhằm giúp cho các bạn đang học HSK1 nắm vững hơn các kiến thức trong chương trình HSK1+2 và các học viên HSK3 có thể củng cố chương trình HSK1+2 đã học, nhà trường mở 2 lớp phụ đạo tiếng Trung như sau:
- Lớp phụ đạo HSK1 : 14h - 16h thứ 3, thứ 5 hàng tuần, phòng 202B
- Lớp phụ đạo HSK3: 14h - 16h thứ 3, thứ 5 hàng tuần, phòng 203B
Các bạn học viên có nhu cầu củng cố kiến thức hãy tham gia 2 lớp trên. Lớp không lập danh sách, không điểm danh.
Lớp bắt đầu mở vào chiều mai 29/3/2018
Chúc các bạn học tập tốt!