DHKT

Thông báo về việc thay đổi ngày khai giảng lớp Kỹ năng mềm K25

02/09/2017

THÔNG BÁO

Theo kế hoạch, lớp kỹ năng mềm K25 sẽ khai giảng vào Thứ Hai, ngày 04/9/2017, nhưng đó là ngày nghỉ bù lễ 2/9 nên lớp sẽ khai giảng vào Thứ Tư ngày 06/9/2017.


TIN LIÊN QUAN