DHKT

Thông báo: Kế hoạch đào tạo thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học kỳ I, Kỹ năng mềm năm học 2017-2018

04/09/2017

Xem chi tiết:

Kế hoạch ôn thi, thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh A, B. 

Kế hoạch đào tạo, thi cấp chứng chỉ chuẩn CNTT cơ bản.

Kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ kỹ năng mềm

 

 


TIN LIÊN QUAN