DHKT

Thông báo: Sinh viên CEP khóa 2017, 2018 nộp ảnh thẻ để dán bằng tốt nghiệp

05/02/2021

Thông báo: Sinh viên CEP khóa 2017, 2018 nộp ảnh thẻ để dán bằng tốt nghiệp

Chi tiết tại Trang đào tạo tín chỉ CEP : http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2061

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khoá vào trường năm 2017, 2018 dự kiến được xét tốt nghiệp đợt I năm 2021 thực hiện các nội dung sau:

1. Mỗi sinh viên (Khoá 17 và 18) nộp hai (02) ảnh 3x4 để dán vào bằng Tốt nghiệp (Sinh viên ghi rõ họ và tên, ngày sinh, lớp phía sau ảnh, bỏ ảnh vào bao bóng bấm ghim lại để khỏi rơi). Hình thức nộp:

+ Nộp trực tiếp tại trường: nộp cho cô Loan phòng Đào tạo

+ Gửi qua đường bưu điện: Phòng Quản lý đào tạo – 143 Nguyễn Lương Bằng – Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng

Hạn cuối: trước ngày 24/2/2021

2. Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân trên trang daotaocep.edu.vn nếu thấy sai sót cẩn chỉnh sửa gặp thầy Huỳnh Lợi Phòng Quản lý Đào tạo. Hạn cuối đến hết 11h ngày 22/02/2021 (Toàn bộ sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đợt I)

3. Sinh viên kiểm tra các điều kiện về chuẩn đầu ra, nếu mục nào chưa được tích, gặp cô Loan phòng Đào tạo để được cập nhật (nếu sinh viên đã có các loại chứng chỉ nộp bổ sung đến 11h ngày 22/02/2021).

4. Ngày xét tốt nghiệp dự kiến: 23/02/2021

Ngày làm thủ tục nhận bằng tại trường dự kiến: Ngày 1 và 2 /03/2021

Ngày làm lễ trao bằng dự kiến: 03/03/2021

Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) các lớp khoá 18, 17 nhắc nhở các em thực hiện thông báo này.

Trân trọng./.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO