DHKT

Thông báo Vv Thực hiện tiết kiệm điện

26/03/2019

Thông báo về việc thực hiện tiết kiệm điện và giảm thiếu tối đa nguồn điện sử dụng tại nơi làm việc của Trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng