DHKT

P.QUẢN TRỊ- TB Vv Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Phun hóa chất diệt muỗi (Phun thuốc vào lúc 16h ngày 23/11/2018)

23/11/2018

P.QUẢN TRỊ- TB Vv Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Phun hóa chất diệt muỗi (Phun thuốc vào lúc 16h ngày 23/11/2018)