DHKT

Cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị

03/11/2017

 

Nguyễn Văn Nhường

Nguyễn Văn Nhường

Trưởng phòng

Điện thoại bàn: 02363733069

Di động: 0914063406

Email: vanhuongktkh@gmail.com

Xem thông tin


Nguyễn Đức Cường

Nguyễn Đức Cường

Phó trưởng phòng

Di động 0903541203

Email: ndcuong165@gmail.com

Xem thông tin


Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Nhân viên Y tế

Di động:  0935828887

Email: lequochuy.87dn@gmail.com
 

Xem thông tin

Nguyễn Như Linh

Nguyễn Như Linh

Nhân viên lái xe

Di động: 0914004998

 

Xem thông tin

Nguyễn Minh Trụ

Nguyễn Minh Trụ

Kỹ sư Điện

Di động: 0982995747

 

Xem thông tin


Trần Đình Duy

Trần Đình Duy

Chuyên viên

Di động: 0986603627

Xem thông tin

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Nhân viên phục vụ

Di động: 0975215520

Xem thông tin
     

Trần Thị Bích Thu

Trần Thị Bích Thu

Nhân viên phục vụ

Di động: 0973503284

Xem thông tin