DHKT

ĐOÀN TN- KH Số 30 Vv Phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập trí vĩ đại, Khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt" lúc 7h30 ngày 16.8.2019

13/08/2019

ĐOÀN TN- KH Số 30 Vv Phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập trí vĩ đại, Khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt" lúc 7h30 ngày 16.8.2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng